FlexiCrane Mobile, moveable jib crane / flyttbar vikarmskran – Lifts AllEndlessly rotating FlexiCrane Mobile is easy to transfer with a pallet lifter in between distinctive stations in the operate put. Jointly with a tailor-created gripper this light-weight jib crane is an indensable lifting support!

For additional facts, check out: http://www.liftsall.com

Ändlöst runtomsvängande FlexiCrane Mobile flyttas enkelt med en vanlig pallyftare mellan olika stationer på arbetsplatsen. Med ett skräddarsytt gripdon är denna svängkran oumbärlig för att underlätta de frekventa lyften upp till fifty kg!

För mer facts, besök: http://www.liftsall.se


Post time: Oct-30-2016